Frågor och svar om bostadsannonsering

Kundportalen

Vad har jag som mäklare för nytta av Kundportalen?

I Kundportalen kan du som mäklare hantera ett flertal av Hemnets tjänster som till exempel Mäklartipset, Hitta mäklare och mäklarprofilering i annonsen. Här finns information om nyheter på sajten, annonseringsregler, avtal och support.

Vilka har tillgång till Kundportalen?

Mäklarkontor och byggherrar som ansökt om ett avtal för annonsering på Hemnet får tillgång till Kundportalen. Även de banker som publicerar i Bolånekalkylen för Hemnets appar kan använda Kundportalen.

Hur får jag inloggningsuppgifter till Kundportalen?

Kontorets administratör kan lägga till nya användare samt administrera befintliga användares behörighet på Kundportalen under fliken ”Administration” och sidan ”Kontor och kollegor”.

Måste varje mäklare ansöka om ett konto?

Ansökan sköts av varje mäklarkontor. De enskilda fastighetsmäklarna får sedan tillgång till Kundportalen genom kontorets administratör.

Vad gör man om man glömmer sitt lösenord?

På startsidan för Kundportalen finns en länk till återställning av lösenord. Fyll i din e-postadress som är kopplad till ditt konto på Kundportalen. Då skickar vi ett mejl till dig som gör att du kan skapa ett nytt lösenord.

Annons- och förmedlingsavtal

Varför behöver mäklarföretaget teckna Hemnets avtal?

För att publicera bostadsannonser på hemnet.se måste mäklarföretaget teckna Hemnets annons- och förmedlingsavtal. Observera att det är ett avtal per organisationsnummer, ej per användare.

Hur lång tid tar ansökningsprocessen?

Ansökningsprocessen tar ca 2-3 arbetsdagar.

Vad händer om det inte finns något annons- och förmedlingsavtal?

En förutsättning för att kunna lägga ut sina annonser på hemnet.se är att det finns ett avtal mellan Hemnet och mäklarföretaget. Detta gäller emellertid inte de mäklarföretag som endast annonserar något av följande: nyproduktion som annonseras av byggherrar eller utlandsobjekt.

Finns det några typer av annonser som är undantagna annonsavgiften?

Vi tar inte betalt för annonser i utlandet eller nyproduktion via mäklare.

Behöver jag en e-legitimation för att signera det elektroniska avtalet?

Nej, det behövs ingen e-legitimation för att signera avtalet. Följ bara instruktionerna i det e-postmeddelande som skickas till firmatecknaren efter ansökan.

Kan ni skicka avtalet i pappersform?

Nej, Hemnets styrelse har beslutat att hanteringen av annons- och förmedlingsavtalet ska ske elektroniskt och av denna anledning har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot avtal i pappersform.

Hur vet jag att vårt mäklarföretag har signerat avtalet?

En bekräftelse skickas till firmatecknarens e-postadress. Det signerade avtalet bifogas som pdf i detta mail.

Licensnummer

Vilket licensnummer har vi?

Licensnumret är kundnumret i det mäklarsystem som ert kontor använder.

Säljarens avgift & faktura

Vad kostar det att publicera en bostadsannons på Hemnet?

Från och med den 1 december 2015 utgår priset från bostadens utgångspris.

Utgångspris Pris (inkl moms) Administrationsersättning (exkl moms)
1 – 500 000 kr 600 kr 240 kr
500 001 - 1 000 000 kr 800 kr 320 kr
1 000 001– 2 000 000 kr 1 000 kr 400 kr
2 000 001 – 5 000 000 kr 1 200 kr 480 kr
5 000 001 – 9 000 000 kr 1 400 kr 560 kr
9 000 001 kr eller högre 1 600 kr 640 kr
Objekt som saknar pris 1 600 kr 640 kr

Under http://www.hemnet.se/bostadsannonsering kan du ta del av våra aktuella priser. Enligt Annons- och förmedlingsavtalet mellan Hemnet och mäklarfirman har Hemnet endast rätt att fakturera säljaren. Publiceringsavgiften är avdragsgill för säljaren i deklarationen i samband med redovisad försäljning av bostaden.

Hur påverkas säljarens faktura och min administrationsersättning av att jag ändrar priset på ett redan publicerat objekt?

Fakturan baseras på utgångspriset och korrigeras inte i efterhand.

Finns det några typer av objekt som är undantagna avgiften?

För närvarande kommer Hemnet inte att ta betalt för utlandsobjekt eller nyproduktion via mäklare. Avgiften kommer heller inte tillämpas retroaktivt på de objekt som publicerats innan den 1 december 2015 men efter 1 juli 2013, för de förblir avgiften 600 kr inklusive moms.

Hur påverkas ’Kommande’ bostäder?

Är din kommande annons publicerad innan den 1 december 2015 kommer en faktura på 600 kr att skickas när objektet läggs ut som Till salu. Efter 1 december 2015 kommer Kommande att faktureras i samband med publicering på Hemnet, enligt nya prismodellen. Observera att Kommande objekt utan utgångspris kommer faktureras enligt den högsta prisnivån.

Tillkommer en ny avgift om man pausat en annons en tid och sedan lägger ut bostaden på nytt?

Nej, det tillkommer inte någon ny avgift så länge objektet omfattas av samma uppdragsavtal. Om säljaren exempelvis byter mäklarföretag så tillkommer en ny avgift.

Varför behöver mäklaren fylla i e-postadress till säljaren?

Hemnet skickar i första hand fakturan för bostadsannonsen till säljaren via e-post. Om säljaren inte har en e-postadress så skickar Hemnet istället en brevfaktura till säljarens postadress.

Kan Hemnet skicka annan information till säljaren?

Hemnet har enbart rätt att använda säljarens uppgifter för att kunna publicera bostadsannonsen samt fakturera säljaren – inget annat.

Vilka uppgifter om säljaren är förifyllda i Kundportalen?

I de fall ditt mäklarsystem har stöd för detta skickas information om säljaren direkt till kundportalen. För Vitecs system Säljstöd och Mäklarsystem gäller följande: 1. Har du i ditt mäklarsystem registrerat endast en säljare skickas dennes uppgifter till Kundportalen 2. Har du registrerat två eller fler säljare med samma adress skickas en av dessa säljares uppgifter till Kundportalen 3. Har du flera säljare med olika adresser skickas inga säljaruppgifter till Kundportalen Oavsett har du alltid möjlighet att manuellt redigera säljarens uppgifter i Kundportalen innan annonsen publiceras och fakturan skickas.

Hur fylls säljarens uppgifter i om säljaren är ett dödsbo?

I det fall säljaren är ett dödsbo klickar du i rutan för 'Säljaren är ett dödsbo' när du godkänner säljarens uppgifter. Formuläret kommer då att anpassas för att fylla i dödsboförvaltarens uppgifter, samt att dödsboets namn efterföljs av ändelsen 'dödsbo'. Exempel: Anders Andersson har gått bort och hans bror Sten Stensson hanterar försäljningen av Anders bostad. Fakturan mailas till Sten och på fakturan anges följande: Anders Anderssons dödsbo. C/O Sten Stensson. Stens gata 1. 123 45 Stenstad.

Måste fakturan vara betald för att annonsen ska synas på hemnet.se?

Nej, när mäklaren har lagt in bostaden i sitt mäklarsystem, fyllt i säljarens uppgifter i Kundportalen och klickat på ”Intyga uppgifter för att publicera annonsen” publiceras bostadsannonsen direkt. Fakturan skickas 24 timmar senare till säljaren.

Vad händer om säljaren inte betalar fakturan?

I de fall säljaren inte betalar e-postfakturan så skickar Hemnet ut en brevfaktura till säljaren.

Om jag lägger upp ett objekt i två eller fler kommuner (alternativt som två eller fler bostadstyper) - blir det fler fakturor då?

Enligt Hemnets publiceringsregler är det inte tillåtet att annonsera en bostad fler än en gång, till exempel i olika kommuner, med olika bostadstyp eller olika antal rum. I de fall man ändå lägger upp dubbla annonser så skulle det även innebära dubbla avgifter. Om objektet däremot avser ett vinterbonat fritidshus, och man har deklarerat detta i sitt mäklarsystem, läggs det upp som ett objekt under två kategorier. Det vill säga både villa och fritidshus. Då tillkommer ingen extra avgift.

Prisjusteringen den 1 juli 2017

Hur kommer den justerade prislistan att se ut?

Här är 2017 års prislista, som börjar gälla den 1 juli. Precis som tidigare baseras nivåerna på bostadens utgångspris.

Utgångspris Nuvarande pris (inkl. moms) 2017 års pris (inkl. moms)
1 – 500 000 kr 600 kr 600 kr
500 001 - 1 000 000 kr 800 kr 900 kr
1 000 001– 2 000 000 kr 1 000 kr 1 200 kr
2 000 001 – 5 000 000 kr 1 200 kr 1 500 kr
5 000 001 – 9 000 000 kr 1 400 kr 1 800 kr
9 000 001 kr eller högre 1 600 kr 2 100 kr
Objekt som saknar pris 1 600 kr 2 100 kr

Varför justerar Hemnet priserna?

Hemnet är Sveriges mest populära sajt för bostadssök med upp till 3 miljoner besökare. varje vecka. Vi justerar nu priserna för att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra sajten, så att vi kan leverera ett ännu större värde till våra besökare och våra annonsörer.

Vi bedömer att människor som gör sitt livs kanske största affär även fortsatt kommer att se ett stort värde i att synas på Hemnet, trots en något förhöjd annonsavgift.

Fördjupat resonemang:
Det händer mycket på Hemnet. Vi har gjort en rad förbättringar på sajten, vilket bidragit till att antalet unika besökare per vecka ökat med i snitt 12% under 2016. Under samma period har även den veckovisa trafiken till era bostadsannonser gått upp med drygt 30%. Värdet av att annonsera på Hemnet för bostadssäljare har helt enkelt ökat och vi ser att prisjusteringen reflekterar det ökade värdet.

Sedan december 2015 har Hemnet bland annat:

  • Ökat trafiken med 12% i snitt/vecka
  • Ökat trafiken till bostadsannonserna med 31% i snitt/vecka
  • Skapat funktionen rita på karta i apparna
  • Lanserat vattensök

Varför genomförs justeringen nu?

Vi vet av erfarenhet att juli är en relativt lugn månad på bostadsmarknaden vilket ger dig som mäklare bästa förutsättningarna att implementera justeringen gentemot dina kunder.

Kommer ni att fortsätta justera priserna även framåt?

Vi införde vår prismodell 2013 och har nu justerat priserna vid två tillfällen. Vi kan inte utsluta att priserna kommer att justeras även i framtiden men det finns inga sådana planer i nuläget.

Kommer en bostadsannons som publiceras innan den 1 juli att påverkas?

Nej, avgiften gäller för annonser som publiceras på hemnet.se från och med den 1 juli, och har tecknat det nya avtalet.

Hur funkar prismodellen (trappan)?

Vår prismodell liknar den modell som mäklarbranschen använder. Vad vi menar med det är att mäklarna tar ut en procentsats i arvode baserat på slutpriset, vilket innebär att en billigare bostad har ett lägre arvode än en dyr bostad. Vår prismodell följer detta resonemang.

Vi är övertygade om att annonsering på Hemnet leder till en bättre bostadsaffär. Hemnet är den marknadsplats där man som säljare når flest bostadsspekulanter. Den skillnaden är självklart större i absoluta tal om man säljer en bostad för fem miljoner jämfört med en bostad för en miljon kronor. Då tycker vi att det är rimligt att man betalar en högre avgift om man säljer med dyrare pris.

Känns det inte ologiskt med en trappa – det är ju ingen skillnad på annonsen om jag säljer en bostad för en miljon eller tio miljoner?

Vi tror att betalningsviljan för en bostadsannons är högre för en person som säljer en bostad för 10 miljoner jämfört med någon som säljer en bostad för en miljon kronor.

Kommer Hemnet att ta bort reklamen när man justerar prismodellen?

Hemnet kommer även fortsatt att ha reklam på sajten. Reklamintäkterna utgör fortfarande en stor del av våra intäkter. Det är intäkter som Hemnet behöver för att kunna erbjuda Sveriges bästa sajt för bostadssök. Om Hemnet inte skulle ha reklam skulle det på sikt också bli dyrare att annonsera på sajten. Hemnet ser i sina undersökningar att acceptansen för reklam på sajten är hög bland besökarna och att man inte uppfattar den som störande.

Varför måste jag som mäklare läsa om den här prisjusteringen i media. Borde ni inte ha varit bättre på att informera om det här?

Vi har under förmiddagen (30 mars) genomfört ett omfattande informationsarbete gentemot mäklarkåren, bland annat via Mäklarsamfundet och FMF. Vi beklagar verkligen om informationen inte nått fram till alla berörda. När man informerar drygt 6 500 personer i branschen är det dock relativt stor sannolikhet att uppgifterna kommer att nå ut externt till media. Den förändrade prismodellen kommer att träda i kraft den 1 juli och fram till dess kommer vi att jobba aktivt med att få ut all relevant information till Sveriges alla mäklare.

Hur reagerade mäklarna och konsumenterna vid förra prisjusteringen?

Både när vi började ta betalt och när vi justerade priserna förra gången fick vi relativt få reaktioner från allmänheten. Den återkoppling vi får från våra kunder är att man anser att Hemnets prisnivåer är rimliga.

Måste administrationsersättningen redovisas för uppdragsgivare och tilltänkta köpare?

Ja, förmedlingen av annonser på Hemnet är – i förhållande till förmedlingsuppdraget i övrigt – att se som en s.k. sidoverksamhet som det utgår ersättning för från Hemnet. Ersättningens storlek är inom ramen för vad lagen tillåter; eftersom den är ”endast obetydlig” anses den inte vara ”förtroenderubbande”

Administrationsersättning

Vad är administrationsersättning?

För varje betald bostadsannons erbjuds mäklarfirman 50% av publiceringsavgiften som ersättning. Denna utbetalning regleras genom självfakturering.

Varför får mäklarkontoret en administrationsersättning?

Fastighetsmäklarna gör en del av jobbet med att administrera annonserna på Hemnet. Då är det rimligt att det utgår en ersättning för detta.

När får mäklarkontoret sin administrationsersättning?

Administrationsersättningen betalas retroaktivt av Hemnet fyra gånger per år för det passerade kalenderkvartalet, med start 1 oktober 2013.

Kan mäklarföretaget avstå administrationsersättningen?

Ja, genom att ändra inställningar i Kundportalen. Observera att även om man avstår administrationsersättningen är avgiften densamma för säljaren.

Redovisa ersättning från sidoverksamhet

Då förmedlingen av annonstjänsten har karaktären av en sidoverksamhet måste du som väljer att ta emot administrationsersättning skriftligt informera både säljare och köpare om detta enligt 14 § Fastighetsmäklarlagen. Har ditt mäklarföretag inte redan ett informationsblad som redovisar ersättning från sidotjänster kan du oftast hitta dokument i ditt mäklarsystem. Följande information ska framgå: 1. Vad verksamheten avser ("Förmedling av annonserbjudande") 2. Vem som är uppdragsvgivare eller samarbetspartner ("Hemnet Service HNS AB") 3. Vilken ersättning som utgår 4. Om ersättning utgår indirekt eller direkt (indirekt om anställd eller verksam i bolag, direkt om du bedriver verksamhet i enskild firma)

Vad innebär självfakturering?

Självfakturering innebär att mäklarfirman låter Hemnet utfärda en faktura avseende administrationsersättning i mäklarfirmans namn. Självfaktureringen sker kvartalsvis. För att få administrationsersättning utbetald måste användare med behörigheten "Kontorsansvarig" godkänna självfakturan i Kundportalen. Hemnet skapar en faktura för varje licensnummer. Har mäklarfirman flera licensnummer får de därför flera fakturor att godkänna. När mäklarfirman godkänt självfakturan betalas denna ut till det bankgiro/plusgiro som angetts för kontoret.

Får mäklaren upprätta fakturan själv för de annonser som lagts ut på Hemnet?

Nej, eftersom administrationsersättning utgår först när bostadssäljaren har betalat sin publiceringsavgift är det Hemnet som sammanställer utbetalningsunderlag och skapar självfakturan.

Ska mäklarfirman skicka en faktura till Hemnet?

Nej, självfakturering innebär att Hemnet utfärdar fakturan i mäklarfirmans ställe. Den godkända självfakturan som finns i Kundportalen utgör endast ett bokföringsunderlag för mäklarfirman.

När blir självfakturan tillgänglig?

Dagen efter det senaste kvartalsskiftet kommer du åt din självfaktura på Kundportalen (dvs 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober).

Vilken information finns på självfakturan?

På självfakturan ser du antal administrationsersättningar, totalt belopp samt utgående moms. Efter att du har godkänt självfakturan får du tillgång till en specifikation där även ansvarig mäklare och objekt finns med. Den godkända självfakturan är ditt bokföringsunderlag.

Vilka uppgifter behöver jag ange för att Hemnet ska kunna betala min självfaktura?

För att vi ska kunna betala fakturan till mäklarfirman behöver du ange ett bankgiro eller plusgirokonto i Kundportalen. För att registrera ert bankgiro/plusgiro loggar kontorets administratör in på Kundportalen. Under ”Administration” finns inställningar för självfaktura. Saknar ni bankgiro eller plusgiro, ta kontakt med vår support så hjälper de er (0775-17 00 00).

När får jag betalt?

Förutsatt att du har registrerat korrekt bankgiro/plusgirouppgift i Kundportalen får du din betalning senast 10 dagar efter att du har godkänt självfakturan.

Hur godkänner jag min självfaktura?

Administratören loggar in på Kundportalen. På startsidan syns en notis om det finns en självfaktura tillgänglig. Följ länken eller gå in på ”Administrationsersättning” som ligger under fliken ”Administration”.

Måste kontoret godkänna självfakturan?

Ja, enligt Skatteverkets bestämmelser ska det finnas ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura. Först när du godkänt självfakturan utgör denna ett bokföringsunderlag.

Vem ansvarar för att uppgifterna på fakturan är korrekta?

Oavsett vem som utfärdar fakturan är det alltid mäklarfirman som ansvarar för att fakturan är korrekt. I samband med att mäklarfirmans administratör markerar självfakturan som ”Godkänd” intygar denne att fakturan är korrekt. Om någon uppgift inte stämmer, kontakta Hemnets mäklarsupport innan du godkänner självfakturaunderlaget.

Vilket regelverk gäller för självfakturering?

Det är mervärdesskattelagen som reglerar självfakturering. Det är alltid mäklarfirman/leverantören som har ansvaret för att fakturan uppfyller de fakturakrav som anges i 11 kap. 8 § mervärdeskattelagen (1994:200), ML.

Hur ska jag registrera självfakturan i mitt ekonomisystem?

Den godkända självfakturan utgör ert bokföringsunderlag och ert underlag för utgående moms. Observera att ni inte ska skicka en faktura till Hemnet utan endast använda självfakturan för er bokföring. Ni kan registrera självfakturan som en vanlig faktura i ert ekonomisystem men fakturan ska inte skickas till Hemnet eftersom vi redan har registrerat den i våra system.

Vad är utgående moms? Hur påverkas min momsdeklaration av självfakturan?

När ett företag säljer en vara eller tjänst läggs en mervärdesskatt på försäljningssumman. På fakturan som företaget skickar till kunden ska denna utgående moms vara specificerad. På självfaktureringsbeloppet påförs därför utgående moms, som mäklarfirman ska redovisa till Skatteverket i sin momsdeklaration. Det är därför viktigt att du registrerar självfakturan i ditt ekonomisystem så att den utgående momsen blir korrekt.

Varför stämmer inte antalet annonser i självfakturan med de annonser jag har publicerat på Hemnet?

Administrationsersättningen utgår bara för de annonser där bostadssäljaren har betalat sin publiceringsavgift till Hemnet.

Var finns avtalet om självfakturering mellan mig och Hemnet?

I Annons-och förmedlingsavtalet § 7 anges villkoren för självfakturering.

Tillägg i uppdragsavtalet

Hur ser avtalet ut mellan Hemnet och säljaren?

För att kunna publicera en bostadsannons på Hemnet måste ett avtal mellan Hemnet och säljarens finnas. Avtalet mellan Hemnet och säljare är en bilaga samt en tilläggstext som läggs in i uppdragsavtalet.

Var finns den nya texten som ska läggas in i uppdragsavtalet?

Om tilläggstext samt bilaga inte är tillgängliga som tillval i ditt mäklarsystem finns de att hämta på portal.hemnet.se/help/docs/.

Vad gör jag om uppdragsavtalet redan har tecknats utan dessa tillägg?

Om denna tilläggstext samt bilaga saknas i ett redan tecknat uppdragsavtalet kan du som mäklare få ett separat tilläggsavtal att lämna till säljaren i efterhand. Kontakta Hemnets mäklarsupport för att få hjälp med detta.

Mäklartipset

Vad är Mäklartipset?

Mäklartipset är en annonsprodukt som går att boka veckovis eller som en årsbokning, med placering ovanför resultatlistan. Annonsen visar ett objekt med text samt ditt kontors logotyp. Mäklartipset ligger över resultatlistan på hemnet.se och i våra appar, vilket säkrar att ditt objekt har en placering högst upp under kampanjperioden.

Hur bokar jag Mäklartipset?

Du bokar Mäklartipset i Hemnets kundportal. Kampanjperioden är en vecka och löper från onsdag kl. 10.00 till nästkommande onsdag kl. 10.00. En period kan bokas från fem veckor innan den startar. I bokningsflödet ser du vilka områden som har lediga annonsplatser kvar att boka.

Hur gör jag om jag bokat fel vecka eller vill avboka min plats?

Du kan själv avboka din bokning fram till och med fredag kl. 16.00 veckan innan kampanjperioden startar.

Hur byter jag objekt på Mäklartipset under pågående period?

Gå in i kundportalen och till Mäklartipset. Välj aktuell period och klicka på Ändra för att byta objekt.

Vad gör jag om bilderna inte syns eller ligger i fel ordning?

Kontakta supporten på 0775-17 00 00.

Hur fungerar Hemnet KomBo-platsen på Mäklartipset?

Den “femte platsen” är vigd åt Hemnet KomBo, annonsprodukten som ger en kombination av Mäklartipset, Mittuppslaget och Bostadstipset. Den kan visa upp till 10 olika Hemnet KomBo-annonser per vecka och område. Bara när alla 10 annonserna är bokade visas platsen konstant, i annat fall visas Hemnet KomBo-annonser slumpvis på Mäklartipset. Alla annonser på Mäklartipset visas fortfarande fem sekunder i taget på webben och precis som tidigare i våra appar.

Om inte alla årsbokningar görs i ett område, kommer de andra platserna att fungera som förut?

Ja. Om inte alla fyra platser av Mäklartipset i ett område årsbokas kommer de resterande platserna att kunna bokas veckovis, precis som tidigare.

Mittuppslaget

Vad är Mittuppslaget?

Mittuppslaget är en annonsprodukt som är dubbelt så stor som övriga annonser i resultatlistan och har en bild som är fyra gånger så stor som en vanlig bostadsannons. Annonsen visas som en av fyra annonsplatser och ligger kvar på samma plats i resultatlistan oavsett hur länge den varit publicerad. Din logotyp och profilfärg visas i Mittuppslaget.

Hur bokar jag Mittuppslaget?

Mittuppslaget bokas i kundportalen och kan bokas från fem veckor innan kampanjperioden startar.

Hur länge visas annonsen?

En annons för Mittuppslaget visas onsdag till onsdag under en vecka.

Varför syns inte annonsen?

Annonsen visas som en av fyra inom valt område, vilket kan göra att du inte alltid ser din annons vid varje listning av resultat.

Bostadstipset

Vad är Bostadstipset?

Bostadstipset är en annonsprodukt som visar ditt objekt på Facebook, utöver att det visas i resultatlistan på Hemnet.

Hur fungerar Bostadstipset?

Vi använder cookies på Hemnet för att spara informationen om en besökares senaste beteende på vår webbplats. Informationen följer med nästa gång man går in på Facebook.

Vilka visas annonsen för?

Annonsen optimeras automatiskt utifrån liknande bostäder man besökt på Hemnet den senaste tiden. På så sätt visas annonsen endast för de mest relevanta besökarna under din bokade vecka.

Vad menas med 'liknande bostäder'?

Liknande bostäder innebär att Hemnet väger samman bostadens storlek, antal rum, pris och ort. Vad man får se för bostad skiljer sig därför åt beroende på vad man sökt på. Allt beror på vilka andra bostäder som ligger ute för tillfället i det område som sökts på och de närliggande områdena.

Hur bokar jag Bostadstipset?

Bostadstipset bokar du i Kundportalen på https://portal.hemnet.se och annonsen går live inom en timme efter att du genomfört bokningen.

Varför syns inte min annons?

När du bokar Bostadstipset kan du se en förhandsgranskning av annonsen i bokningsflödet. Annonsen kommer därefter enbart att synas på Facebook som Bostadstipset och för de som letar efter liknande bostäder på Hemnet.

Kan jag byta objekt för en annons?

Objekt för Bostadstipset kan inte bytas. Annonsen bokas direkt för att därefter ligga ute under annonsperioden.

Hemnet KomBo

Vad är Hemnet KomBo?

Det är en ny annonsprodukt som ger en kombination av Mäklartipset, Mittuppslaget och Bostadstipset. En annonsperiod varar en vecka för Mäklartipset och Mittuppslaget – onsdag till onsdag – och Bostadstipset optimeras för en vecka.

Hur fungerar Hemnet KomBo?

Under annonsperioden visas din annons dels på Facebook genom Bostadstipset och dels på hemnet.se genom Mäklartipset och Mittuppslaget. Annonsen syns på desktop, mobil webb och i våra appar. En bokning ger 1/10 av en av de fem annonsplatserna på Mäklartipset, 1/10 av en av de fyra annonsplatserna på Mittuppslaget och 50% av en ordinarie annonsering med Bostadstipset (Facebook). Det finns alltså 10 bokningsbara platser per område. Objektet visas slumpmässigt på alla tre annonsytorna under perioden.

Hur bokar jag Hemnet KomBo?

Du bokar annonsprodukten i Kundportalen under fliken “Hemnet KomBo”. Den kan bokas per innevarande vecka och förhandsbokning kan ske i enlighet med de tidsperioder som gäller sedan tidigare för Mäklartipset och Mittuppslaget (6 veckor med innevarande period). Hemnet KomBo är valbart för ett område under annonsperioden och går att boka med eller utan objekt. Har du väl bokat ett objekt ligger det kvar under hela din bokade annonsperiod. Skulle objektet säljas innan annonsperioden är över tas annonserna bort.

När visas mitt objekt på de olika annonsytorna?

Ditt objekt visas slumpmässigt på alla tre annonsytorna. Men när det visas sker detta med exakt samma förutsättningar som för de ordinarie annonserna. Eftersom Hemnet KomBo visas slumpmässigt kan du och din säljare inte gå in och se annonsen live vid ett givet tillfälle. Däremot kan du förstås se hur många klick annonserna ger när du loggar in i Kundportalen.

Dagar på hemnet.se

Varför redovisar ni 'Dagar på Hemnet'?

Ungefär 75 procent av alla som besöker Hemnet gör det i en köparroll. Dagar på Hemnet är efterfrågat från köpargruppen och därmed en viktig information att ha med på sajten. Hemnet har idag flera målgrupper med olika önskemål och behov. Dagar på Hemnet är ett tydligt exempel på när dessa önskemål kan krocka med varandra. Våra konkurrenter har denna information idag och då måste vi också ha den för att inte tappa mark i förlängningen.

Hur ser jag hur många dagar mitt objekt har kvar till nollställning?

I Hemnets kundportal kan du enkelt se detta genom att klicka i rutan 'Visa borttagna annonser'. I listan med kontorets annonser ser du då antal dagar kvar till nollställning på de borttagna objekten.

Hur många dagar måste objektet vara borta från Hemnet för att det ska "nollas"?

Ett objekt kan läggas upp på nytt efter att ha varit borta från sajten 23 dagar. Det är inte tillåtet att duplicera ett objekt för att komma runt Dagar på Hemnet. Förnyelse sker heller inte om du skulle förändra priset. Alternativt om kunden byter mäklarföretag/kedja, då räknas dagarna om från noll. 75 procent av våra besökare är på Hemnet i en köparroll och Dagar på Hemnet är efterfrågat av denna grupp.

Men Dagar på Hemnet är ju inte synligt om man väljer att sortera på andra kriterier?

I det fall man väljer att sortera på ett annat kriterie än Dagar på Hemnet, så syns antalet dagar på Hemnet fortfarande på objektssidan.

Hur gör jag för att nollställa ett objekt på Hemnet?

Om du lägger ut ett objekt för första gången som ’kommande’ så nollställs objektet när det läggs som ’till salu’. Men har objektet en gång legat som ’till salu’ och det därefter läggs som ’kommande’ igen kommer varken antal dagar på Hemnet, antal besök eller prishistorik att nollställas.

Det enda sättet att nollställa ett objekt är att ha det avpublicerat i 23 hela dygn. Vi räknar alltså inte dygnet som objektet avpublicerades, eftersom det inte blir ett helt dygn. På samma sätt räknas inte heller dygnet då objektet publiceras igen. Dvs. om ett objekt tas bort den 1 januari blir det inte nollställt förrän den 25 januari.

Slutpriser

Vad är Hemnet Slutpriser?

Hemnet Slutpriser är en särskild överenskommelse mellan mäklarföretaget där Hemnet får slutpriser att publicera och mäklaren erhåller kontakter med kunder som vill bevaka slutpriser i ett visst område. Slutprisrapporteringen är helt åtskild från rapporteringen till Svensk Mäklarstatistik.

Varför ska det finnas slutpriser på Hemnet?

Syftet med slutpriser på hemnet.se är att underbygga Hemnets position som Sveriges bästa bostadssajt. Våra besökare och mäklarnas kunder efterfrågar en utförlig prisstatisk och ska inte behöva gå till konkurrerande sajter för att hitta den. Att Hemnet och mäklarkåren håller en hög profil vad gäller dessa frågor bygger trovärdighet och bidrar till att bibehålla och i förlängningen öka trafiken till sajten och därmed till mäklarnas objekt.

Vilka är fördelarna för oss mäklare att Hemnet visar slutpriser?

När du som mäklare förmedlar slutpriser till Hemnet så får du i utbyte kundkontakter som bevakar objekt inom ett specifik prisspann och geografiskt område. Tjänsten bygger på att man som användare prenumererar på slutpriser på objektsnivå och i utbyte lämnar sina kontaktuppgifter som går vidare till respektive mäklarföretag. Dessutom innebär prenumerationstjänsten ytterligare möjlighet för mäklarföretagen att exponera sitt varumärke på Hemnet i samband med kontaktformuläret.

Blir det inte i och med den här tjänsten väldigt tydligt vilka mäklare som arbetar med lockpriser?

Lockpriser är något som mäklarbranschen arbetar för att motverka. Genom att öka transparensen och exponera både acceptpris och slutpris, tydliggörs både prisökningar och prisnedgångar på enskilda objekt. Ökad transparensen kring prissättning och marknadspriser är en viktig del för ökad trovärdighet inom branschen vilket är avgörande både för Hemnet och för mäklarkåren.

Blir inte den här statistiken ett underlag för FMI:s granskning av mäklarkåren?

Mäklare är alltid granskade av FMI och kan därmed bli anmälda för felaktig prissättning av köpare och säljare. Hemnets exponering av slutpriser görs för att bemöta en efterfrågan av prisinformation hos besökarna. Konkurrerande sajter till hemnet.se har sedan länge publicerat utförlig prisstatistik vilket skapat ett behov och efterfrågan av den tjänsten även hos Hemnets besökare. För att förbli den ledande bostadssajten måste Hemnet se till sina besökares önskemål och ständigt ligga i framkant för att erbjuda en intressant sajt med aktuell och relevant information.

Prisförändring på objekt

Är det möjligt att ändra priset på ett objekt utan att det syns?

Ja, det är möjligt att ändra priset på en bostad utan att det blir synligt i träfflistan. Enbart prisförändringar på 5 % och mer blir synliga.

Innebär det att man kan sänka priset i omgångar som då inte överstiger 5 % och på så sätt sänka priset mer än 5 % utan att det syns?

Det är alltid "originalpriset" som räknas, vilket innebär att om du sänker priset med exempelvis 4,5 % kommer detta inte att synas. Gör du ytterligare en sänkning på säg 4 % så adderas detta till den första sänkningen vilket innebär en totalt på 8,5 % och en pil om att objektet är prissänkt.

Varför syns prisförändringar större än 5%?

Syftet är att tydliggöra större prisförändringar på bostäder för att ge säljaren ytterligare uppmärksamhet på sitt objekt. Detta är också ett stort önskemål från många mäklare.

Syns prisförändringar även på utlandsobjekten?

Ja, det visas på samma sätt för utlandsobjekten.

Om man tar bort ett objekt och låter det vila i 23 dagar så det blir nollställt och sedan sänker priset. Kommer det att synas då?

På objekt som är pausade i 23 dagar kommer prisförändringar inte att synas.

Kronofogden

Varför tillåter ni Kronofogden att annonsera på Hemnet?

Att låta Kronofogden annonsera på Hemnet ger ett mervärde för besökaren i form av ett större utbud. Precis som nyproduktion är Kronofogdens objekt märkta med en tagg för att man tydligt ska se att det är en exekutiv auktion. Det finns även en informationstext om hur Kronofogdens exekutiva auktioner fungerar på samtliga av deras objekt.

Byggherrar

Kan jag som byggherre få tillgång till Kundportalen?

Ja, annonserar du nybyggnadsprojekt på hemnet.se så kommer du att sköta annonsadministrationen via kundportalen. Du får inloggningsuppgifter när du gör din bokning.

Vad är en kommande nybyggnadsprojektannons?

Kommande nybyggnadsprojektannonser syns under resultatlistan på hemnet.se visar kommande nybyggnadsprojekt. Annonserna ligger publicerade under ett helt år och är styrd på en bostadstyp och en kommun som byggherren väljer.

Hur annonserar jag som byggherre på Hemnet?

För att boka nybyggnadsprojektannonser på Hemnet kontaktar du vår säljavdelning på tel: 08-509 068 32.

Hemnet Andelsstatistik

Om rapportering till Svensk Mäklarstatistik

Genom att en mängd mäklarföretag regelbundet rapporterar sina försäljningar till Mäklarstatistik skapas trovärdig och aktuell branschstatistik varje månad. Dessa rapporter är även underlag för ett flertal produkter som mäklaren behöver i sin vardag. Är du osäker på om ditt mäklarföretag rapporterar statistik eller inte, kontakta gärna oss på [email protected]. Läs vidare här om hur du gör för att komma igång mer er rapportering till Mäklarstatistik.