Logga in

Frågor och svar om bostadsannonsering

Hej! Vi har påbörjat en förflyttning av våra frågor och svar till Humany; en supportplattform. Det kommer på sikt att både ge dig fler och smartare supportfunktioner och bättre hjälp. Hittar du inte det du söker här, testa att istället gå till vår nya supportplattform

Hemnet förändrar utlandsdelen

Varför upphör Hemnet med annonsering av utlandsobjekt?

Annonser för utlandsobjekt har länge varit en del av Hemnets utbud. Tyvärr har vi fått in många klagomål från användare som inte tycker att vår utlandsannonsering lever upp till den övriga standarden på sajten. Det handlar både om bristande kvalitet på annonserna och om brister i vår produkt.

Mindre än 1% av vår trafik går till utlandsobjekt och samtidigt kräver underhållet av utlandsdelen betydande arbete och investeringar från Hemnets sida. När vi utvärderat utlandsannonsering inser vi att en konkurrenskraftig utlandsdel, som uppskattas av våra besökare, skulle kräva stora resurser på bekostnad av vår kärnverksamhet.

När kommer Hemnet att upphöra med utland?

Den 15 februari 2018 är sista datumet att publicera nya utlandsobjekt på Hemnet. Den 15 mars tas samtliga objektsannonser för utland bort från Hemnet.

Vilka andra möjligheter har jag att marknadsföra mig mot köpare och säljare av utlandsobjekt?

Med stöd i vår historiska data vet vi vilka besökare på Hemnet som är mest sannolika att leta efter objekt utomlands, till exempel de som letar fritidshus i vissa områden. Nu har vi skapat Utlandspaketet – ett specifikt erbjudande med bannerannonsering för dig som vill nå dem, till ett förmånligt pris.

Bannerannonsering är ett redan uppskattat sätt att skapa högkvalitativa leads, framförallt för att bistå köpare. En nyhet för detta erbjudande är att vi dessutom kommer göra det möjligt att marknadsföra enskilda utlandsobjekt på Hemnet via banners.

Om du är intresserad av Utlandspaketet, eller vill veta mer om andra lösningar, bör du kontakta vår säljavdelning på [email protected] så hjälper vi dig vidare!

Vad kommer att hända med objektsannonser för utland som fortfarande är aktiva på Hemnet den 15 mars 2018?

Aktiva annonser för utland kommer helt enkelt att plockas bort från Hemnet och ej längre vara sökbara för våra användare. Om någon skulle klicka på en länk till ett utlandsobjekt kommer den alltså att komma till en sida där det står att objektet är borttaget, eftersom alla annonser kommer att sakna objektssidor. Dock kommer statistiken för de borttagna objekten även efter den 15 mars att finnas tillgängliga under "Avpublicerade annonser" i Kundportalen.

Kundportalen

Vad har jag som mäklare för nytta av Kundportalen?

Här godkänner du som mäklare dina bostadsannonser för publicering. I Kundportalen kan du även hantera ett flertal av Hemnets tjänster, som till exempel Mäklartipset, Hitta mäklare och mäklarprofilering i annonsen. Här finns också information om nyheter på sajten, annonseringsregler, avtal, support och mer.

Vilka har tillgång till Kundportalen?

Mäklarkontor och bostadsutvecklare som ansökt om ett avtal för annonsering på Hemnet får tillgång till Kundportalen. Även de banker som publicerar i Bolånekalkylen för Hemnets appar kan använda Kundportalen.

Hur får jag inloggningsuppgifter till Kundportalen?

Kontorets administratör kan lägga till nya användare samt administrera befintliga användares behörighet på Kundportalen under fliken ”Administration” och sidan ”Kontor och kollegor”.

Måste varje mäklare ansöka om ett konto?

Ansökan sköts av varje mäklarkontor. De enskilda fastighetsmäklarna får sedan tillgång till Kundportalen genom kontorets administratör.

Vad gör man om man glömmer sitt lösenord?

På startsidan för Kundportalen finns en länk till återställning av lösenord. Fyll i din e-postadress som är kopplad till ditt konto på Kundportalen. Då skickar vi ett mejl till dig som gör att du kan skapa ett nytt lösenord.

Annons- och förmedlingsavtal

Varför behöver mäklarföretaget teckna Hemnets avtal?

För att publicera bostadsannonser på hemnet.se måste mäklarföretaget teckna Hemnets annons- och förmedlingsavtal. Observera att det är ett avtal per organisationsnummer, ej per användare.

Hur lång tid tar ansökningsprocessen?

Ansökningsprocessen tar ca 2-3 arbetsdagar.

Vad händer om det inte finns något annons- och förmedlingsavtal?

En förutsättning för att kunna lägga ut sina annonser på hemnet.se är att det finns ett avtal mellan Hemnet och mäklarföretaget. Detta gäller emellertid inte de mäklarföretag som endast annonserar något av följande: nyproduktion som annonseras av bostadsutvecklare eller utlandsobjekt

Behöver jag en e-legitimation för att signera det elektroniska avtalet?

Nej, det behövs ingen e-legitimation för att signera avtalet. Följ bara instruktionerna i det e-postmeddelande som skickas till firmatecknaren efter ansökan.

Kan ni skicka avtalet i pappersform?

Nej, Hemnets ledning har beslutat att hanteringen av annons- och förmedlingsavtalet ska ske elektroniskt och av denna anledning har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot avtal i pappersform.

Hur vet jag att vårt mäklarföretag har signerat avtalet?

En bekräftelse skickas till firmatecknarens e-postadress. Det signerade avtalet bifogas som pdf i detta mail.

Varför uppdaterar Hemnet Annons- och förmedlingsavtalet och vad innebär det?

Den digitala säkerheten är väldigt viktig för oss. Därför har vi nu omarbetet Annons- och förmedlingsavtalat (Aof-avtalet) för att följa nya Dataskyddsfördodningen (GDPR). Både lagen och Aof-avtalet träder i kraft den 25 maj 2018. Senast då behöver behörig företrädare för den mäklarfirma som avtalat avser signera detta.

Förutom att säkerställa att vi följer gällande lagstiftning, däribland GDPR, har vi samtidigt sett över en del andra aspekter av avtalet. Ändringarna som gjorts är i linje med Hemnets fokus - att genom en bredare produktportfölj kunna erbjuda både mäklare och säljare fler och bättre möjligheter att använda Hemnet.

Med det uppdaterade avtalet vill vi öka möjligheterna att utveckla det framgångsrika samarbete som Hemnet och mäklarbranschen har. Tillsammans med mäklarbranschen vill vi därför ge bostadssäljare större valfrihet, genom att introducera egna tilläggsprodukter för att bättre marknadsföra sitt objekt på Hemnet.

Dessa produkter är i utvecklingsstadiet men kommer att börja lanseras senare under 2018. Introduktionen av nya produkter vill vi göra i nära samarbete med mäklarkåren. Därför är vi glada att berätta att vi redan nu gör det möjligt i avtalet att för Hemnet betala ut kommission för sålda Hemnetprodukter. Samarbete kring detta kommer att vara valfritt för mäklarföretaget. Vi kommer att informera vidare om både produkterna och samarbetet längre fram.

Du kan läsa mer om det uppdaterade Annons- och förmedlingsavtalet på vår mäklarblogg. På Hemnet.se hittar du också de vanligaste frågorna och svaren om avtalet.

Är du behörig företrädare och vill signera det uppdaterade avtalet för din mäklarfirma? Via Kundportalen kan du läsa och signera avtalet!

Licensnummer

Vilket licensnummer har vi?

Licensnumret är kundnumret i det mäklarsystem som ert kontor använder.

Säljarens avgift & faktura

Vad kostar det att publicera en bostadsannons på Hemnet?

Den 1 juli 2019 justerar Hemnet prislistan för bostadsannosnering enligt nedan. Nivåerna baseras på bostadens utgångspris.

Utgångspris Pris (inkl moms) Administrationsersättning (exkl moms)
1 - 250 000 kr 300 kr 120 kr
250 001 - 500 000 kr 600 kr 240 kr
500 001 - 1 000 000 kr 1 300 kr 520 kr
1 000 001 - 1 500 000 kr 1 500 kr 600 kr
1 500 001 - 2 000 000 kr 1 900 kr 760 kr
2 000 001 - 2 500 000 kr 2 100 kr 840 kr
2 500 001 - 3 000 000 kr 2 300 kr 920 kr
3 000 001 - 4 000 000 kr 2 400 kr 960 kr
4 000 001 - 5 000 000 kr 2 500 kr 1 000 kr
5 000 001 - 6 000 000 kr 2 600 kr 1 040 kr
6 000 001 - 8 000 000 kr 2 700 kr 1 080 kr
8 000 001 - 10 000 000 kr 2 800 kr 1 120 kr
10 000 001 kr eller högre 2 900 kr 1 160 kr
Objekt som saknar pris 2 900 kr 1 160 kr


Prislistan gäller från 1 juli 2018 till och med 30 juni 2019. Nivåerna baseras på bostadens utgångspris.
Utgångspris Pris (inkl moms) Administrationsersättning (exkl moms)
1 - 500 000 kr 600 kr 240 kr
500 001 - 1 000 000 kr 1 100 kr 440 kr
1 000 001 - 1 500 000 kr 1 300 kr 520 kr
1 500 001 - 2 000 000 kr 1 500 kr 600 kr
2 000 001 - 3 000 000 kr 1 700 kr 680 kr
3 000 001 - 4 000 000 kr 1 900 kr 760 kr
4 000 001 - 9 000 000 kr 2 000 kr 800 kr
9 000 001 kr < 2 100 kr 840 kr
Objekt utan pris 2 100 kr 840 kr


Vill du veta mer? Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring den uppdaterade prislistan.

Enligt Annons- och förmedlingsavtalet mellan Hemnet och mäklarfirman har Hemnet endast rätt att fakturera säljaren. Publiceringsavgiften är avdragsgill för säljaren i deklarationen i samband med redovisad försäljning av bostaden.

Hur påverkas säljarens faktura och min administrationsersättning av att jag ändrar priset på ett redan publicerat objekt?

Fakturan baseras på utgångspriset och korrigeras inte i efterhand.

Tillkommer en ny avgift om man pausat en annons en tid och sedan lägger ut bostaden på nytt?

Nej, det tillkommer inte någon ny avgift så länge objektet omfattas av samma uppdragsavtal. Om säljaren exempelvis byter mäklarföretag så tillkommer en ny avgift.

Varför behöver mäklaren fylla i e-postadress till säljaren?

Hemnet skickar i första hand fakturan för bostadsannonsen till säljaren via e-post. Om säljaren inte har en e-postadress så skickar Hemnet istället en brevfaktura till säljarens postadress.

Vilka uppgifter om säljaren är förifyllda i Kundportalen?

I de fall ditt mäklarsystem har stöd för detta skickas information om säljaren direkt till kundportalen. För Vitecs system Säljstöd och Mäklarsystem gäller följande: 1. Har du i ditt mäklarsystem registrerat endast en säljare skickas dennes uppgifter till Kundportalen 2. Har du registrerat två eller fler säljare med samma adress skickas en av dessa säljares uppgifter till Kundportalen 3. Har du flera säljare med olika adresser skickas inga säljaruppgifter till Kundportalen Oavsett har du alltid möjlighet att manuellt redigera säljarens uppgifter i Kundportalen innan annonsen publiceras och fakturan skickas.

Hur fylls säljarens uppgifter i om säljaren är ett dödsbo?

I det fall säljaren är ett dödsbo klickar du i rutan för 'Säljaren är ett dödsbo' när du godkänner säljarens uppgifter. Formuläret kommer då att anpassas för att fylla i dödsboförvaltarens uppgifter, samt att dödsboets namn efterföljs av ändelsen 'dödsbo'. Exempel: Anders Andersson har gått bort och hans bror Sten Stensson hanterar försäljningen av Anders bostad. Fakturan mailas till Sten och på fakturan anges följande: Anders Anderssons dödsbo. C/O Sten Stensson. Stens gata 1. 123 45 Stenstad.

Måste fakturan vara betald för att annonsen ska synas på hemnet.se?

Nej, när mäklaren har lagt in bostaden i sitt mäklarsystem, fyllt i säljarens uppgifter i Kundportalen och klickat på ”Intyga uppgifter för att publicera annonsen” publiceras bostadsannonsen direkt. Fakturan skickas 24 timmar senare till säljaren. Efter den 1 juli 2019 kommer fakturan skickas 72 timmar senare.

Vad händer om säljaren inte betalar fakturan som skickas via e-post?

I de fall säljaren inte betalar e-postfakturan så skickar Hemnet ut en brevfaktura till säljaren.

Om jag lägger upp ett objekt i två eller fler kommuner (alternativt som två eller fler bostadstyper) - blir det fler fakturor då?

Enligt Hemnets publiceringsregler är det inte tillåtet att annonsera en bostad fler än en gång, till exempel i olika kommuner, med olika bostadstyp eller olika antal rum. I de fall man ändå lägger upp dubbla annonser så skulle det även innebära dubbla avgifter. Om objektet däremot avser ett vinterbonat fritidshus, och man har deklarerat detta i sitt mäklarsystem, läggs det upp som ett objekt under två kategorier. Det vill säga både villa och fritidshus. Då tillkommer ingen extra avgift.

Annonsering av nyproduktion

Prislista för mäklad nyproduktion

Den 1 juli 2019 justerar Hemnet prislistan för bostadsannosnering enligt nedan. Nivåerna baseras på bostadens utgångspris. Grundkostnaden för en projektannons blir från och med den 1 juli 2 900 kronor

Utgångspris Pris (inkl moms)
1 - 250 000 kr 300 kr
250 001 - 500 000 kr 600 kr
500 001 - 1 000 000 kr 1 300 kr
1 000 001 - 1 500 000 kr 1 500 kr
1 500 001 - 2 000 000 kr 1 900 kr
2 000 001 - 2 500 000 kr 2 100 kr
2 500 001 - 3 000 000 kr 2 300 kr
3 000 001 - 4 000 000 kr 2 400 kr
4 000 001 - 5 000 000 kr 2 500 kr
5 000 001 - 6 000 000 kr 2 600 kr
6 000 001 - 8 000 000 kr 2 700 kr
8 000 001 - 10 000 000 kr 2 800 kr
10 000 001 kr eller högre 2 900 kr
Objekt som saknar pris 2 900 kr


Prislistan gäller från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni 2019. Kostnaden för bostadsannonser baseras på bostadens utgångspris. Grundkostnaden för en projektannons är 2 100 kr.

Utgångspris Annonskostnad
1 - 500 000 kr 600 kr
500 001 - 1 000 000 kr 1 100 kr
1 000 001 - 1 500 000 kr 1 300 kr
1 500 001 - 2 000 000 kr 1 500 kr
2 000 001 - 3 000 000 kr 1 700 kr
3 000 001 - 4 000 000 kr 1 900 kr
4 000 001 - 9 000 000 kr 2 000 kr
9 000 001 kr < 2 100 kr
Objekt utan pris 2 100 kr

Räkneexempel
Projektannons: 2 100 kr
Fem objektsannonser: 600 kr – 2 100 kr per objekt
Maxkostnad för projekt inkl. 5 objektsannonser: 12 600 kr (2 100 kr + 2 100 kr x 5)

Vill du veta mer? Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring den uppdaterade prislistan.

Gäller avgiften all mäklad nyproduktion som annonseras på Hemnet?

Nej, avgiften avser endast mäklad nyproduktion i Sverige.

Vad är en projektannons på Hemnet?

En samlingsannons för alla bostäder som ingår i ett projekt.

Hur definieras “nyproduktion” på Hemnet?

Ifall ingen bott i bostaden tidigare ska ett objekt alltid markeras som nyproduktion.

Hur fungerar annonsering av nyproduktion på Hemnet?

Det fungerar precis som en vanlig objektsannons. Enda skillnaden är att objektet markeras som nyproduktion.

Du kan även annonsera ett projekt. I projektet ligger alla objekt som tillhör nybyggnadsprojektet. I projektet kan du lägga upp hur många objekt som helst. Av dessa kan 5 st väljas ut och annonseras som enskilda objektsannonser i resultatlistan. Dessa kan bytas ut löpande. Tänk på att Hemnet enbart visar 5 objekt med egen annons – oavsett hur många som läggs upp i mäklarsystemet. Objekten får inte vara identiska i pris eller storlek (kvm). För bostadsrätter gäller detta per bostadsrättsförening som objekten tillhör. Objekt som tillhör ett nybyggnadsprojekt men som inte har en egen annons visas enbart på projektsidan.

Tänk på att alla annonser som hör till projektet får samma antal dagar på Hemnet som själva projektet.

Får jag använda banners för att annonsera ett nybyggnadsprojekt?

Ja, från och med i mars 2017 går det att annonsera nybyggnadsprojekt med banners på Hemnet. Har du frågor eller önskar en offert? Skicka gärna ett mejl till [email protected] så hjälper de dig.

Kan jag följa hur det går för mina annonser på Hemnet?

Projektannonser och objektsannonser får en egen sida i Kundportalen med statistik både för annonsen och tilläggsprodukter kopplade till dessa.

Hur fungerar fakturering av nyproduktion?

Om en privatperson ska sälja en nyproducerad bostad fungerar faktureringen på samma sätt som för en vanlig objektsannons. Fakturan skickas då när säljaruppgifterna godkänns av mäklaren i Kundportalen.

Om en bostadsutvecklare står som säljare har du som mäklare möjlighet att ta fakturan. Är fakturamottagaren en organisation (bostadsutvecklare eller bostadsrättsförening) skickas en samlingsfaktura månadsvis.

Om jag byter ut något av mina objekt som har objektsannons, blir jag då fakturerad på nytt?

Nej.

Hur fungerar administrationsersättning för annonsering av nyproduktion?

Precis som för vanliga objektsannonser utgår administrationsersättning, även i de fall mäklaren fakturerats.

Vem får annonsera “kommande nybyggnadsprojekt”?

Kommande nybyggnadsprojekt får enbart annonseras av bostadsutvecklare under ”Kommande nybyggen i området", alternativt bannerannonsering – inte i resultatlistan.

För att läsa mer om nyproduktion på Hemnet – se våra publiceringsregler.

Administrationsersättning

Vad är administrationsersättning?

För varje betald bostadsannons erbjuds mäklarfirman 50% av publiceringsavgiften som ersättning. Denna utbetalning regleras genom självfakturering.

Varför får mäklarkontoret en administrationsersättning?

Fastighetsmäklarna gör en del av jobbet med att administrera annonserna på Hemnet. Då är det rimligt att det utgår en ersättning för detta.

När får mäklarkontoret sin administrationsersättning?

Administrationsersättningen betalas retroaktivt av Hemnet fyra gånger per år för det passerade kalenderkvartalet, med start 1 oktober 2013.

Kan mäklarföretaget avstå administrationsersättningen?

Ja, genom att ändra inställningar i Kundportalen. Observera att även om man avstår administrationsersättningen är avgiften densamma för säljaren.

Redovisa ersättning från sidoverksamhet

Då förmedlingen av annonstjänsten har karaktären av en sidoverksamhet måste du som väljer att ta emot administrationsersättning skriftligt informera både säljare och köpare om detta enligt 14 § Fastighetsmäklarlagen. Har ditt mäklarföretag inte redan ett informationsblad som redovisar ersättning från sidotjänster kan du oftast hitta dokument i ditt mäklarsystem. Följande information ska framgå: 1. Vad verksamheten avser ("Förmedling av annonserbjudande") 2. Vem som är uppdragsvgivare eller samarbetspartner ("Hemnet AB") 3. Vilken ersättning som utgår 4. Om ersättning utgår indirekt eller direkt (indirekt om anställd eller verksam i bolag, direkt om du bedriver verksamhet i enskild firma)

Vad innebär självfakturering?

Självfakturering innebär att mäklarfirman låter Hemnet utfärda en faktura avseende administrationsersättning i mäklarfirmans namn. Självfaktureringen sker kvartalsvis. För att få administrationsersättning utbetald måste användare med behörigheten "Kontorsansvarig" godkänna självfakturan i Kundportalen. Hemnet skapar en faktura för varje licensnummer. Har mäklarfirman flera licensnummer får de därför flera fakturor att godkänna. När mäklarfirman godkänt självfakturan betalas denna ut till det bankgiro/plusgiro som angetts för kontoret.

Får mäklaren upprätta fakturan själv för de annonser som lagts ut på Hemnet?

Nej, eftersom administrationsersättning utgår först när bostadssäljaren har betalat sin publiceringsavgift är det Hemnet som sammanställer utbetalningsunderlag och skapar självfakturan.

Ska mäklarfirman skicka en faktura till Hemnet?

Nej, självfakturering innebär att Hemnet utfärdar fakturan i mäklarfirmans ställe. Den godkända självfakturan som finns i Kundportalen utgör endast ett bokföringsunderlag för mäklarfirman.

När blir självfakturan tillgänglig?

Dagen efter det senaste kvartalsskiftet kommer du åt din självfaktura på Kundportalen (dvs 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober).

Vilken information finns på självfakturan?

På självfakturan ser du antal administrationsersättningar, totalt belopp samt utgående moms. Efter att du har godkänt självfakturan får du tillgång till en specifikation där även ansvarig mäklare och objekt finns med. Den godkända självfakturan är ditt bokföringsunderlag.

Vilka uppgifter behöver jag ange för att Hemnet ska kunna betala min självfaktura?

För att vi ska kunna betala fakturan till mäklarfirman behöver du ange ett bankgiro eller plusgirokonto i Kundportalen. För att registrera ert bankgiro/plusgiro loggar kontorsansvarig in på Kundportalen. Under ”Administration” finns inställningar för självfaktura.

När får jag betalt?

Förutsatt att du har registrerat korrekt bankgiro/plusgirouppgift i Kundportalen får du din betalning senast 10 dagar efter att du har godkänt självfakturan.

Hur godkänner jag min självfaktura?

Administratören loggar in på Kundportalen. På startsidan syns en notis om det finns en självfaktura tillgänglig. Följ länken eller gå in på ”Administrationsersättning” som ligger under fliken ”Administration”.

Måste kontoret godkänna självfakturan?

Ja, enligt Skatteverkets bestämmelser ska det finnas ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura. Först när du godkänt självfakturan utgör denna ett bokföringsunderlag.

Vem ansvarar för att uppgifterna på fakturan är korrekta?

Oavsett vem som utfärdar fakturan är det alltid mäklarfirman som ansvarar för att fakturan är korrekt. I samband med att mäklarfirmans administratör markerar självfakturan som ”Godkänd” intygar denne att fakturan är korrekt. Om någon uppgift inte stämmer, kontakta Hemnets mäklarsupport innan du godkänner självfakturaunderlaget.

Vilket regelverk gäller för självfakturering?

Det är mervärdesskattelagen som reglerar självfakturering. Det är alltid mäklarfirman/leverantören som har ansvaret för att fakturan uppfyller de fakturakrav som anges i 11 kap. 8 § mervärdeskattelagen (1994:200), ML.

Hur ska jag registrera självfakturan i mitt ekonomisystem?

Den godkända självfakturan utgör ert bokföringsunderlag och ert underlag för utgående moms. Observera att ni inte ska skicka en faktura till Hemnet utan endast använda självfakturan för er bokföring. Ni kan registrera självfakturan som en vanlig faktura i ert ekonomisystem men fakturan ska inte skickas till Hemnet eftersom vi redan har registrerat den i våra system.

Vad är utgående moms? Hur påverkas min momsdeklaration av självfakturan?

När ett företag säljer en vara eller tjänst läggs en mervärdesskatt på försäljningssumman. På fakturan som företaget skickar till kunden ska denna utgående moms vara specificerad. På självfaktureringsbeloppet påförs därför utgående moms, som mäklarfirman ska redovisa till Skatteverket i sin momsdeklaration. Det är därför viktigt att du registrerar självfakturan i ditt ekonomisystem så att den utgående momsen blir korrekt.

Varför stämmer inte antalet annonser i självfakturan med de annonser jag har publicerat på Hemnet?

Administrationsersättningen utgår bara för de annonser där bostadssäljaren har betalat sin publiceringsavgift till Hemnet.

Var finns avtalet om självfakturering mellan mig och Hemnet?

I Annons-och förmedlingsavtalet § 7 anges villkoren för självfakturering.

Måste administrationsersättningen redovisas för uppdragsgivare och tilltänkta köpare?

Ja, förmedlingen av annonser på Hemnet är – i förhållande till förmedlingsuppdraget i övrigt – att se som en s.k. sidoverksamhet som det utgår ersättning för från Hemnet. Ersättningens storlek är inom ramen för vad lagen tillåter; eftersom den är ”endast obetydlig” anses den inte vara ”förtroenderubbande”

Tillägg i uppdragsavtalet

Hur ser avtalet ut mellan Hemnet och säljaren?

För att kunna publicera en bostadsannons på Hemnet måste ett avtal mellan Hemnet och säljarens finnas. Avtalet mellan Hemnet och säljare är en bilaga samt en tilläggstext som läggs in i uppdragsavtalet.

Var finns den nya texten som ska läggas in i uppdragsavtalet?

Om tilläggstext samt bilaga inte är tillgängliga som tillval i ditt mäklarsystem finns de att hämta här.

Vad gör jag om uppdragsavtalet redan har tecknats utan dessa tillägg?

Om denna tilläggstext samt bilaga saknas i ett redan tecknat uppdragsavtal kan du som mäklare få ett separat tilläggsavtal att lämna till säljaren i efterhand. Kontakta Hemnets mäklarsupport för att få hjälp med detta.

Mäklartipset

Vad är Mäklartipset?

Mäklartipset är en annonsprodukt som går att boka veckovis eller som en årsbokning, med placering ovanför resultatlistan. Annonsen visar ett objekt med text samt ditt kontors logotyp. Mäklartipset ligger över resultatlistan på hemnet.se och i våra appar, vilket säkrar att ditt objekt har en placering högst upp under kampanjperioden.

Hur bokar jag Mäklartipset?

Du bokar Mäklartipset i Hemnets kundportal. Kampanjperioden är en vecka och löper från onsdag kl. 10.00 till nästkommande onsdag kl. 10.00. En period kan bokas från fem veckor innan den startar. I bokningsflödet ser du vilka områden som har lediga annonsplatser kvar att boka.

Hur gör jag om jag bokat fel vecka eller vill avboka min plats?

Du kan själv avboka din bokning fram till och med fredag kl. 16.00 veckan innan kampanjperioden startar.

Hur byter jag objekt på Mäklartipset under pågående period?

Gå in i kundportalen och till Mäklartipset. Välj aktuell period och klicka på Ändra för att byta objekt.

Vad gör jag om bilderna inte syns eller ligger i fel ordning?

Kontakta supporten på 0775-17 00 00.

Om inte alla årsbokningar görs i ett område, kommer de andra platserna att fungera som förut?

Ja. Om inte alla fyra platser av Mäklartipset i ett område årsbokas kommer de resterande platserna att kunna bokas veckovis, precis som tidigare.

Mäklartipset årsbokning

Vad innebär en årsbokning av Mäklartipset?

En årsbokning innebär att ditt kontor betalar en engångssumma för en av de fyra platserna för Mäklartipset i ditt valda område. Du får då en garanterad plats på Mäklartipset varje vecka. Med en årsbokning får ditt kontor 45% rabatt på de ordinarie priserna (förutom de 4 sommarveckorna som redan är kraftigt rabatterade). Ditt kontor får även 45% rabatt på alla spontanbokningar som ni gör under perioden som årsbokningen är aktiv.

Var bokar jag?

Årsbokningar av Mäklartipset görs i Kundportalen

Vad behöver jag göra för att förbereda mig inför årsbokningen?

 1. Se till att du har rätt behörighet för att kunna boka. Det är enbart de med behörigheterna “Kontorsansvarig”, “Administratör” eller “Mäklare och anställd” som kan årsboka Mäklartipset.

  Kontorsansvarig kan ändra alla behörigheter. För alla övriga roller krävs det samma eller högre behörighet för att ge utökad behörighet. Kontrollera och ändra behörighet.

  För att se vad de olika rollerna har för behörigheter, klicka här.

 2. Du behöver vara medlem i organisationen som ska göra årsbokningen. För att bli medlem i en ny organisation behöver någon ansvarig på den organisationen lägga till dig i Kundportalen. Om du är medlem i flera organisationer – se till att du har valt rätt i rutan “Organisation” inför bokningstillfället.

 3. Kontrollera att kontorets fakturauppgifter är inskrivna i Kundportalen. Annars går det inte att genomföra en årsbokning. Kontrollera ditt kontors fakturauppgifter.

Hur många platser per område får mitt kontor boka vid de olika släppen?

Vid första släppet kan ditt kontor boka en plats per område. Om det fortfarande finns platser kvar vid det andra släppet går det bra att boka fler. Det går alltså att boka totalt fyra platser per område. Ditt kontor kan boka i ett obegränsat antal områden.

Vilka roller i Kundportalen får göra årsbokningar?

Tänk på att bara de som har rollerna “Kontorsansvarig”, “Administratör” eller “Mäklare och anställd” får göra årsbokningar. Under “Administrera – Kontor & kollegor” har du möjlighet att ändra behörighet för din personal inför släppet.

Hur mycket kostar en årsbokning?

För prisuppgifter i ditt område, se vår prislista för 2018 i Kundportalen eller skicka ett mejl till [email protected] för att få en offert.

Hur genomför jag en årsbokning?

För att göra en årsbokning loggar du in i Kundportalen och klickar på Mäklartipset under fliken “Boka kampanj”, därefter klickar du på “Årsboka Mäklartipset”. Där kan du sedan välja i vilket område du önskar göra en bokning.

Hur ser jag vilka områden som är lediga?

I Kundportalen ser du tydligt hur många platser som är lediga i just ditt område.

Kan jag årsboka Mäklartipset för utland?

Du kan tyvärr inte årsboka Mäklartipset för utland för 2018 och framåt.

Kan jag avboka en årsbokning?

Nej, en årsbokning är bindande och går inte att avboka.

Hur vet jag att min årsbokning gått igenom?

Hemnet skickar ut en bokningsbekräftelse via mejl till den inloggade användaren som genomfört bokningen. Mejlet går även ut till alla i organisationen med rollen “Kontorsansvarig”

Kan jag dela min årsbokning med andra kontor?

Ja det går bra, men du måste vara medlem i de kontor som du vill dela din årsbokning med. Det betyder att en medlem på kontoret du vill dela med måste gå in under fliken “Administrera”, välja “Kontor och kollegor” och därefter lägga till dig som medlem. Därefter går du själv in under fliken “Administrera” och “Dela årsbokning” för att genomföra delningen.

Kan jag göra en årsbokning när som helst?

Ja, så länge det finns lediga platser i det tilltänkta området går det bra att göra en årsbokning. Du kan ange startdatum för din årsbokning max fem veckor fram i tiden. Årsbokningen gäller fram till sista onsdagen på året. Du betalar enbart för det antal veckor som återstår av året.

Mellan vilka datum gäller årsbokningen för 2018?

Årsbokningen för 2018 gäller från bokningstillfället, dock tidigast 27/12 2017 och fram till 26/12 2018.

Var kan jag läsa mer om villkoren för Mäklartipset?

Mer information finns i Annonsvillkoren för Mäklartipset, i Kundportalen.

Mittuppslaget

Vad är Mittuppslaget?

Mittuppslaget är en annonsprodukt som är dubbelt så stor som övriga annonser i resultatlistan och har en bild som är fyra gånger så stor som en vanlig bostadsannons. Annonsen visas som en av fyra annonsplatser och ligger kvar på samma plats i resultatlistan oavsett hur länge den varit publicerad. Din logotyp och profilfärg visas i Mittuppslaget.

Hur bokar jag Mittuppslaget?

Mittuppslaget bokas i kundportalen och kan bokas från fem veckor innan kampanjperioden startar.

Hur länge visas annonsen?

En annons för Mittuppslaget visas onsdag till onsdag under en vecka.

Varför syns inte annonsen?

Annonsen visas som en av fyra inom valt område, vilket kan göra att du inte alltid ser din annons vid varje listning av resultat

Dagar på hemnet.se

Varför redovisar ni 'Dagar på Hemnet'?

Ungefär 75 procent av alla som besöker Hemnet gör det i en köparroll. Dagar på Hemnet är efterfrågat från köpargruppen och därmed en viktig information att ha med på sajten. Hemnet har idag flera målgrupper med olika önskemål och behov. Dagar på Hemnet är ett tydligt exempel på när dessa önskemål kan krocka med varandra. Våra konkurrenter har denna information idag och då måste vi också ha den för att inte tappa mark i förlängningen.

Hur ser jag hur många dagar mitt objekt har kvar till nollställning?

I Hemnets kundportal kan du enkelt se detta genom att titta under fliken "Avpublicerade annonser". I listan med annonser ser du vilken dag objektet kan återpubliceras med nollställt räkneverk.

Hur många dagar måste objektet vara borta från Hemnet för att det ska "nollas"?

Ett objekt kan läggas upp på nytt efter att ha varit borta från sajten i 23 hela dagar. Det är inte tillåtet att duplicera ett objekt för att komma runt "Dagar på Hemnet". Dagarna för ditt objekt blir inte heller nollställda om priset ändras/sänks. Det enda tillfället då dagarna börjar räknas från noll är om kunden byter mäklarföretag/kedja. 75 procent av våra besökare är på Hemnet i en köparroll och "Dagar på Hemnet" är efterfrågat av denna grupp.

Men Dagar på Hemnet är ju inte synligt om man väljer att sortera på andra kriterier?

I det fall man väljer att sortera på ett annat kriterie än Dagar på Hemnet, så syns antalet dagar på Hemnet fortfarande på objektssidan.

Hur gör jag för att nollställa ett objekt på Hemnet?

Om du lägger ut ett objekt för första gången som "Kommande försäljning" nollställs objektet när det läggs som "Till salu". Har objektet en gång legat som "Till salu" och det därefter läggs som "Kommande försäljning" igen, kommer varken antal dagar på Hemnet, antal besök eller prishistorik att nollställas.

Det enda sättet att nollställa ett objekt är att ha det avpublicerat i 23 hela dygn. Vi räknar inte dygnet som objektet avpublicerades, eftersom det inte blir ett helt dygn. På samma sätt räknas inte heller dygnet då objektet publiceras igen. Dvs. om ett objekt tas bort den 1 januari blir det inte nollställt förrän den 25 januari.

Om du försöker avpublicera ett objekt med planerad visningstid, kommer objektet ligga kvar på Hemnet som "Borttagen innan visning" till visningstiden är passerad (högst i sju dagar). Därefter kommer objektet att avpubliceras automatiskt och nedräkningen av de 23 dagarna för att nollställa räkneverket påbörjas. Vill du istället avpublicera objektet helt behöver du ta bort den planerade visningstiden innan du avpublicerar objektet.

Slutpriser

Vad är Hemnet Slutpriser?

Hemnet Slutpriser är en särskild överenskommelse mellan mäklarföretaget där Hemnet får slutpriser att publicera och mäklaren erhåller kontakter med kunder som vill bevaka slutpriser i ett visst område. Slutprisrapporteringen är helt åtskild från rapporteringen till Svensk Mäklarstatistik.

Varför ska det finnas slutpriser på Hemnet?

Syftet med slutpriser på hemnet.se är att underbygga Hemnets position som Sveriges bästa bostadssajt. Våra besökare och mäklarnas kunder efterfrågar en utförlig prisstatisk och ska inte behöva gå till konkurrerande sajter för att hitta den. Att Hemnet och mäklarkåren håller en hög profil vad gäller dessa frågor bygger trovärdighet och bidrar till att bibehålla och i förlängningen öka trafiken till sajten och därmed till mäklarnas objekt.

Vilka är fördelarna för oss mäklare att Hemnet visar slutpriser?

När du som mäklare förmedlar slutpriser till Hemnet så får du i utbyte kundkontakter som bevakar objekt inom ett specifik prisspann och geografiskt område. Tjänsten bygger på att man som användare prenumererar på slutpriser på objektsnivå och i utbyte lämnar sina kontaktuppgifter som går vidare till respektive mäklarföretag. Dessutom innebär prenumerationstjänsten ytterligare möjlighet för mäklarföretagen att exponera sitt varumärke på Hemnet i samband med kontaktformuläret.

Blir det inte i och med den här tjänsten väldigt tydligt vilka mäklare som arbetar med lockpriser?

Lockpriser är något som mäklarbranschen arbetar för att motverka. Genom att öka transparensen och exponera både acceptpris och slutpris, tydliggörs både prisökningar och prisnedgångar på enskilda objekt. Ökad transparensen kring prissättning och marknadspriser är en viktig del för ökad trovärdighet inom branschen vilket är avgörande både för Hemnet och för mäklarkåren.

Blir inte den här statistiken ett underlag för FMI:s granskning av mäklarkåren?

Mäklare är alltid granskade av FMI och kan därmed bli anmälda för felaktig prissättning av köpare och säljare. Hemnets exponering av slutpriser görs för att bemöta en efterfrågan av prisinformation hos besökarna. Konkurrerande sajter till hemnet.se har sedan länge publicerat utförlig prisstatistik vilket skapat ett behov och efterfrågan av den tjänsten även hos Hemnets besökare. För att förbli den ledande bostadssajten måste Hemnet se till sina besökares önskemål och ständigt ligga i framkant för att erbjuda en intressant sajt med aktuell och relevant information.

Hur kommer mitt kontor igång med att rapportera slutpriser?

Varje besökare som klickar i “Bevaka slutpriset” på din bostadsannons går med på att låta sig kontaktas av dig. För att ditt kontor ska kunna ta emot dessa leads behöver ditt mäklarföretag centralt anmäla sig till oss.

För mäklarföretag centralt
Skicka följande uppgifter till [email protected]:

 • En mejladress dit du vill ha dina leads
 • Din logotyp: 200 pixlar bred och max 100 pixlar hög. Format PNG.
 • Kontaktuppgifter: mäklarföretag, firmatecknare, mejladress och telefonnummer.

Är du osäker på om ditt mäklarföretag redan tecknat avtal med Hemnet? Kontakta vår support.

För dig som är mäklare
Du som mäklare ansvarar för att både säljare och köpare samtycker publicering av slutpriset för varje försäljning – innan den sker. För att göra det använder du dig av “Slutpriser - samtyckesdokument” under Viktiga dokument.

För att dina slutpriser ska synas på hemnet.se måste du även aktivera överföringen i ditt mäklarsystem. Det behöver du bara göra en gång. Exakt hur det görs beror på vilket system du använder. Har du frågor kring det – kontakta leverantören av ditt mäklarsystem.

Prisförändring på objekt

Är det möjligt att ändra priset på ett objekt utan att det syns?

Ja, det är möjligt att ändra priset på en bostad utan att det blir synligt i träfflistan. Enbart prisförändringar på 5 % och mer blir synliga.

Innebär det att man kan sänka priset i omgångar som då inte överstiger 5 % och på så sätt sänka priset mer än 5 % utan att det syns?

Det är alltid "originalpriset" som räknas, vilket innebär att om du sänker priset med exempelvis 4,5 % kommer detta inte att synas. Gör du ytterligare en sänkning på säg 4 % så adderas detta till den första sänkningen vilket innebär en totalt på 8,5 % och en pil om att objektet är prissänkt.

Varför syns prisförändringar större än 5%?

Syftet är att tydliggöra större prisförändringar på bostäder för att ge säljaren ytterligare uppmärksamhet på sitt objekt. Detta är också ett stort önskemål från många mäklare.

Syns prisförändringar även på utlandsobjekten?

Ja, det visas på samma sätt för utlandsobjekten.

Om man tar bort ett objekt och låter det vila i 23 dagar så det blir nollställt och sedan sänker priset. Kommer det att synas då?

På objekt som är pausade i 23 dagar kommer prisförändringar inte att synas.

Kronofogden

Varför tillåter ni Kronofogden att annonsera på Hemnet?

Att låta Kronofogden annonsera på Hemnet ger ett mervärde för besökaren i form av ett större utbud. Precis som nyproduktion är Kronofogdens objekt märkta med en tagg för att man tydligt ska se att det är en exekutiv auktion. Det finns även en informationstext om hur Kronofogdens exekutiva auktioner fungerar på samtliga av deras objekt.

Bostadsutvecklare

Kan jag som bostadsutvecklare få tillgång till Kundportalen?

Ja, annonserar du nybyggnadsprojekt på hemnet.se så kommer du att sköta annonsadministrationen via kundportalen. Du får inloggningsuppgifter när du gör din bokning.

Vad är en kommande nybyggnadsprojektannons?

Kommande nybyggnadsprojektannonser syns under resultatlistan på hemnet.se visar kommande nybyggnadsprojekt. Annonserna ligger publicerade under ett helt år och är styrd på en bostadstyp och en kommun som bostadsutvecklaren väljer.

Hur annonserar jag som bostadsutvecklare på Hemnet?

För att boka nybyggnadsprojektannonser på Hemnet kontaktar du vår säljavdelning på [email protected]

Hemnet Statistikmejl

Vad är Hemnet Statistikmejl?

Det är ett mejlutskick med statistik hämtad från Kundportalen som visar hur ditt objekt presterat på Hemnet. Mejlet skickas automatiskt ut till dig när ditt objekt avpublicerats. I mejlet kan du se hur många besökare ditt objekt haft, hur många som visat extra intresse för det (tittat på alla bilder, delat objektet osv.) samt hur många leads det genererat.

Vi har tidigare skickat ut mejlet till en testgrupp bestående av mäklare. Många i gruppen har uppskattat mejlet eftersom det sparat tid och gjort analysen av hur annonsen presterat enklare.

Statistikmejl screenshot

Hur använder jag mig av informationen i mejlet?

Det finns flera fördelar med Hemnet Statistikmejl. Dels kan du som mäklare få en snabb och bra överblick över hur ditt objekt och dina annonsprodukter (Mäklartipset, Mittuppslaget osv.) presterat. Det kan hjälpa dig att enklare ta beslut om marknadsföringsaktiviteter inför framtida försäljningar. Och dels kan du skicka vidare innehållet till din säljare, för att ge en bra och samlad bild av hur det gick för deras bostad på Hemnet. Tänk på att du i Kundportalen löpande hittar all statistik kopplad till objektet under tiden det är aktivt på Hemnet.

Varför får jag Hemnet Statistikmejl?

Hemnet skickar ut samlad statistik om ditt objekt – och annonsprodukter kopplade till det – för att ge dig som mäklare en snabbare överblick av hur ditt objekt har presterat. Eftersom mejlet visat sig vara populärt i testgruppen har vi beslutat oss för att skicka ut det till alla våra användare.

Varför får jag inte Hemnet Statistikmejl?

Börja med att kolla i din spam/skräpkorg. Beroende på inställningarna av din mejlserver kan mejlen ha hamnat där. För att istället börja få Hemnet Statistikmejl till din inkorg – lägg till [email protected] i din adressbok.

Det kan också bero på att du i Kundportalen tidigare avanmält dig från att få mejlet. För att börja få det igen behöver du i så fall gå in på “Mitt konto”, kryssa i checkboxen “Mejla ut slutstatistik till mig när objekt har sålts” och sen klicka på ”Spara”.

Hur gör jag om jag vill sluta få mejlet?

I varje mejl finns en länk och information om hur man avprenumererar. Du som mäklare ändrar dina inställningar i Kundportalen, under "Mitt konto". Kryssa ur checkboxen “Mejla ut slutstatistik till mig när objekt har sålts” och klicka därefter på “Spara” längst ner på sidan.

I mejlet finns det ibland information om leads och ibland inte. Varför?

Om ditt kontor har ett samarbete med Hemnet där ni rapporterar in era slutpriser samlar era objekt in leads genom “Bevaka slutpriset”-funktionen som finns i objektsannonsen. Då skickas alla leads från kontorets annonser löpande till er angivna mejladress, eller via ett API till ert mäklarsystem. Om inga besökare kryssar i “Bevaka slutpriset” genereras dock inga leads då visas heller inte den informationen i Hemnet Statistikmejl.

Missar ni leads för att ditt mäklarföretag inte har något slutprisavtal? Klicka här för att läsa mer om hur ni kommer igång.i

Jag får inte utskick från Hemnet – varför?

Din mejlklient missbedömer ibland inkommande mejl. Det gör att värdefulla mejl fastnar i skräpkorgen. Men det är oftast väldigt enkelt att fixa. Med bara ett par knapptryck kan du ändra dina inställningar i de vanligaste mejlklienterna. Då kommer du att börja få alla viktiga mejl från Hemnet, som kan hjälpa dig att ligga steget före i ditt jobb.

Vad skickar ni ut och från vilka mejladresser?

[email protected] – erbjudanden, tips från supporten, nytt på Hemnet och mycket mer

[email protected] – all statistik för dina sålda objekt

[email protected] – viktig förhandsinfo om stora förändringar

Hur gör jag för att få mejl från Hemnet?

Det enda du behöver göra är att lägga till våra tre mejladresser i adressboken för din mejlklient. Här ser du hur du gör i de vanligaste klienterna.

Apple Mail (desktop)
 1. Gå till din skräpkorg
 2. Sök upp ett mejl från [email protected]
 3. Öppna det och högerklicka på avsändaradressen
 4. Välj “Lägg till kontakter”
 5. Klicka på “Klar”
 6. Upprepa steg 1-5 för [email protected] och därefter för [email protected]
Gmail (desktop och mobil)
 1. Öppna kontaktlistan
 2. Klicka på “Ny kontakt”
 3. Skriv in [email protected]
 4. Upprepa steg 1-3 för [email protected] och därefter för [email protected]
Mail (iPhone och iPad)
 1. Gå till din skräpkorg
 2. Sök upp ett mejl från [email protected]
 3. Öppna mejlet och klicka på avsändaradressen
 4. Välj “Skapa ny kontakt”
 5. Klicka på “Klar” för att lägga till vår mejladress
 6. Upprepa steg 1-5 för [email protected] och därefter för [email protected]
Outlook (desktop)
 1. Gå till din skräpkorg
 2. Sök upp ett mejl från [email protected]
 3. Öppna meddelandet och högerklicka på avsändaradressen
 4. Välj “Lägg till kontakt” (om avsändaren visar “mcsv.net” – lägg bara till vår adress)
 5. Upprepa steg 1-4 för [email protected] och därefter för [email protected]